Przedstawiamy innowacyjny program do nauki oraz sprawdzenia wiedzy.
Macie możliwość wyboru trybu nauki gdzie po wyborze odpowiedzi podświetli się ta prawidłowa lub trybu testu. Testy zostały stworzone według rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie uprawiania turystyki wodnej - czyli testy są podobne do tych na egzaminie, nie liczcie jednak na to że będą takie same :)

Fragment rozporządzenia § 17 punkt 3 i 4. :

3. Część teoretyczna egzaminu na patent żeglarza jachtowego oraz sternika motorowodnego ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru z 75 pytaniami przygotowanymi przez komisję na podstawie odpowiadającego właściwemu patentowi zakresu wymagań egzaminacyjnych. Egzaminowany ma 90 minut na udzielenie odpowiedzi.
4. Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego na patent żeglarza jachtowego oraz sternika motorowodnego uważa się uzyskanie 65 prawidłowych odpowiedzi w teście.


Jeszcze raz podkreślamy że są to przykładowe testy. Mogą pojawić się w nich nieściłsości